Här presenteras samtliga starttider som gäller samt övriga aktiviteter som anordnas under dagen.

Dagen inleds kl.09.30

Åldersklasser, tider och distans:

– Barn 2-3 år start kl.10.00 400 meter (Född 2020-2021)

– Barn 4-5 år start kl.10.15 400 meter (Född 2019-2020)

– Barn 6-7 år start kl.10.30 650 meter (Född 2017-2018)

– Barn 8-10 år start kl.10.45 1300 meter (Född 2016-2015)

(Vi förutsätter att en förälder är med sitt barn om barnet är under 4 år)

Observera! Alla barn får en snygg t-shirt som är obligatorisk att springa i. 

Kom ihåg vår träning inför Barnens Sportdag tisdagen 22 augusti

(Evenemanget under dagen kommer att både filmas och fotograferas. Materialet kan komma att användas i olika former av publiceringar och marknadsföring om och av Barnens Sportdag)